makedonija.name » Municipalities » Debarca

DEBARCA MUNICIPALITY

Debarca (Дебарца)
Municipal seat: Debarca (Дебарца)
Address:
WWW: http://www.debarca.gov.mk/
Status: Rural municipality
Covers Area: 425,39 sq km
Location: South-western part of the country in the Debarca valley and shore of Ohrid Lake.

Populated places: (villages)

 • Mešeišta
 • Gorenci
 • Klimeštani
 • Orovnik
 • Podmolje
 • Trebeništa
 • Volino
 • Arbinovo
 • Belčišta (seat)
 • Botun
 • Brežani
 • Crvena Voda
 • Dolno Sredorečie
 • Gorno Sredorečie
 • Godivje
 • Grko Pole
 • Izdeglavje
 • Laktinje
 • Lešani
 • Mramorec
 • Novo Selo
 • Ozdoleni
 • Pesočani
 • Slatino
 • Slatinski
 • Čiflik
 • Slivovo
 • Sošani
 • Turje
 • Velmej
 • Vrbjani
 • Zlesti

NOTE: By the 2003 territorial division of Macedonia, the rural municipality Belčišta was attached to Mešeišta and they got a new name, Debarca.

Municipality: Population: According to:
Debarca 5,507 Territorial Division 2003
Mešeišta 2,918 1994 Census
2,567 2002 Census
Belčišta 3,354 1994 Census
2,950 2002 Census

 

Monuments of the nature:

 • Pesočanska River - Proposed to be legally protected
 • Belčiško Blato - Proposed to be legally protected
 • Cave Jaorec - Proposed to be legally protected

[top]

 • Skopje
 • Berovo
 • Bitola
 • Gevgelija
 • Kriva Palanka
 • Ohrid
 • Popova Šapka
 • Prilep
 • Štip
 • Mother Teresa (Agnes Gondza Bojadziu) was born in Skopje on August 26. 1910. She died on September 5, 1997