makedonija.name » Municipalities » Drugovo

DRUGOVO MUNICIPALITY

Drugovo (Другово)
Municipal seat: Drugovo (Другово)
Address: Municipality of Drugovo, 6261 Drugovo
WWW: http://www.drugovo.gov.mk/
Status: Rural municipality
Covers Area: 383,24 sq km
Location: Central-western part of the country, on the southeastern part of Kicevo plain and the valley of Treska river
Neighboring municipalities: Mavrovo-Rostuše, Kičevo, Zajas, Vraneštica, Debar, Debarca, Plasnica, Demir Hisar, and Kruševo

Populated places

 • Belica
 • Brždani
 • Vidrani
 • Golemo Crsko
 • Gorna Dušegubica
 • Gorno Dobrenoec
 • Dolna Dušegubica
 • Dolno Dobrenoec
 • Drugovo (seat)
 • Ehloec
 • Ivančišta
 • Izvor
 • Javorec
 • Judovo
 • Kladnik
 • Klenoec
 • Kozica
 • Lavčani
 • Malkoec
 • Malo Crsko
 • Manastirsko Dolenci
 • Podvis
 • Popoec
 • Popolžani
 • Prostranje
 • Svinjište
 • Srbjani
 • Cer
Municipality: Population: According to:
Drugovo 3,555 1994 Census
3,249 2002 Census


Monuments of the nature
:

 • Studencica - Proposed to be legally protected
 • Suvi Dol - Legally Protected
 • Cave Utova Dupka - Proposed to be legally protected
 • Cave Kalina Dupka - Proposed to be legally protected
 • Cave Ginčeica - Proposed to be legally protected

Monuments of the culture:

[top]

 • Skopje
 • Berovo
 • Bitola
 • Gevgelija
 • Kriva Palanka
 • Ohrid
 • Popova Šapka
 • Prilep
 • Štip
 • Vardar is the longest river 388 km long, flowing sluggishly and cutting Macedonia in two